Waarheidsonderzoeken in opdracht van de substituut en Procureur Generaal.

Door de complexiteit van de dossiers die handelen over seksueel misbruik kan het aangewezen zijn een waarheidsonderzoek te laten uitvoeren. De betrouwbaarheid van de verklaringen van het vermeende slachtoffer worden nader onderzocht. Dit aan de hand van volgende 3 peilers:

 1. Een analyse van de relevante informatie uit het dossier
 2. Een analyse van het gestructureerd videoverhoor door min. 2 individuele onderzoekers
 3. Een analyse van de verklaringen van het slachtoffer tijdens een onderzoek/gesprek op Triangel.

Bijkomend kan er contact opgenomen worden met externen.
Mocht er twijfel bestaan over de cognitieve vaardigheden van het slachtoffer dan kan een intelligentieonderzoek worden afgenomen.

 

Het onderzoeksteam bestaat uit:

 1. Een kinderpsycholoog,
 2. Een klinisch psycholoog
 3. Een criminoloog/seksuoloog
 4. Een coördinator

 

De deskundigen binnen Triangel die opgenomen zijn in het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen en kunnen aangesteld worden zijn:

Bram Cole EXP881002
Nicole Van Remoortel EXP2204930
Kim Huysmans EXP8811337

 

Praktisch:

 • Na ontvangst van de beschikking ( met OS nummer) en ontvangst van een kopie van het dossier nemen wij contact op met de dienst overtuigingstukken voor het ophalen van het videoverhoor.
 • Het onderzoek wordt opgestart en betrokkenen worden uitgenodigd. Na uitvoering van de onderzoeken volgt een multidisciplinair overleg met alle betrokken onderzoekers en wordt een besluit genomen met betrekking tot het waarheidsgehalte van de verklaringen.
 • De termijn die voor de uitvoering noodzakelijk is is min. 3 maanden.
 • De verslagen worden in 3-voud aan de rechtbank toegestuurd samen met de onkostennota opgemaakt volgens de vastgestelde Schaal der honoraria.