Triangel beschikt over een multidisciplinair team om zowel de deskundigenonderzoeken/expertises als bemiddelingen tot een goed einde te brengen. Deze setting is overwegend medische/psychologisch georiënteerd.

Onze doelstelling is bij de ex-partners de  weg vrij te maken voor  het opstellen van een dading bij de advocaat. Als psycholoog bemiddelaar focussen we op het op gang brengen van een  open en eerlijke oudercommunicatie.

Hoe verloopt de samenwerking ?

Vaak worden we ingeschakeld wanneer het samenstellen van een dading moeizaam verloopt en-of een van partijen dreigt af te haken.

De betrokken advocaat of de partijen nemen contact met ons op en verstrekken ons alle relevante informatie. Wij gaan aan de slag zoals beschreven op de pagina ‘De psycholoog/ bemiddelaar.

De raadsleden worden op de hoogte gehouden van het verloop van de bemiddeling.

Op het einde van de bemiddeling wordt een verslag opgemaakt , dit wordt ter goedkeuring aan partijen voorgelegd en kan als basis dienen voor het opstellen van een dading bij hun advocaat.

Partijen betalen ieder voor de helft de kosten van de bemiddeling nl 35€ per partij en 75 € per partij per bemiddelingsverslag.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het secretariaat van Triangel nr 03.321.09.88 of info@deskundigenonderzoeken.be