Last puzzle pieceWij willen even stilstaan bij de taak van een psycholoog /bemiddelaar als mogelijke meerwaarde in het tot stand komen van een oplossingsgerichte bemiddeling.

Als partners beslissen uit elkaar te gaan is bemiddelen  vaak aangewezen. In het belang van de kinderen dient de communicatie op ouderniveau tussen de ex-partners optimaal te zijn. Initieel tracht men bij bemiddeling de interpersoonlijke communicatie tussen de partners op gang te brengen, een onpartijdige bemiddelaar helpt hen daarbij met respect voor hun waarden en normen.

Indien de partners er niet in slagen overeenkomsten te bereiken over de inhoud van de communicatie, de betekenis van de representatie van hun belevingswereld en de onderhandelingen de neiging vertonen om steeds weer te stuiten op onenigheid en dissonantie, dan kan beroep gedaan worden op de psycholoog-bemiddelaar.

Het  is zinvol zo snel mogelijk na de breuk een bemiddeling op te starten omdat  het succes van een bemiddeling afneemt met de tijd dat de echtelieden uit elkaar zijn. Vaak blijken zonder bemiddeling , de verwachtingen van partijen onverenigbaar te zijn en ligt een lange gerechtelijke procedure in het verschiet.

Taak van de psycholoog/bemiddelaar

 1. Bij de psycholoog bemiddelaar wordt gereflecteerd over het effect van het eigen gedrag, wordt geleerd van perspectief te wisselen en wordt een zakelijke communicatie op ouderniveau aangeleerd, met respect voor de waarden en normen van de cliënten.
 2. Streven naar acceptatie van de partner als persoon, maar ook van de samenhang tussen overtuigingen, emoties en gedrag.
 3. Overtuigingen worden getest op hun bruikbaarheid, maar vooral wordt getracht de partners te laten reageren vanuit hun waarden, wat er werkelijk toe doet in de huidige situatie, in plaats van vanuit hun overtuigingen en emoties.
 4. De bedoeling is te komen tot met waarden gebonden gedrag wat het verder verloop van de bemiddeling zal bevorderen en zal helpen bij het opstellen van een dading bij de advocaat.
 5. In sommige gevallen zal de psycholoog/bemiddelaar de kinderen betrekken bij de bemiddeling ( deze gesprekken kind/ouder(s) worden voorbereid door de kinderpsycholoog)
 6. De psycholoog bemiddelaar geeft verduidelijking rond een aantal belangrijke begrippen die een bemiddeling kunnen hinderen zoals PAS, parentificatie, hechting, loyaliteitsproblemen …..

De interventies van de psycholoog/bemiddelaar houden rekening met de karakteristieke emoties, cognities en gedrag van beide partners en zullen erop gericht zijn een open en eerlijke communicatie tot stand te brengen.  Wij vertrekken vanuit gedragstherapeutische principes en ACT (Acceptance,Commitment Therapy) die gericht zijn op psychologische flexibiliteit.

Praktisch

 • De bemiddeling kan gevraagd wordt in het kader van een deskundigenonderzoek. Dan wordt de psycholoog/bemiddelaar ingeschakeld, die zich focust op de conflict-hantering en de interpersoonlijke communicatie, maar die ook alert blijft voor de psychische toestand van haar/zijn cliënten.
 • De bemiddeling kan gevraagd worden door de advocaat/bemiddelaar waarbij de psycholoog/bemiddelaar zich focust op de communicatie tussen de partners, waarna de advocaat/bemiddelaar een dading kan opstellen.
 • De bemiddeling kan plaatsvinden tussen ex-partners, tussen ouder en kind, tussen grootouders en kleinkinderen.
 • De frequentie van bemiddeling wordt door de partijen samen met de bemiddelaar bepaald.
 • Per uur betaalt elke partij € 45
 • De bemiddeling wordt gegeven door een psycholoog en- of gezins & relatietherapeut
 • Partijen kunnen ook na de bemiddeling steeds beroep doen op de bemiddelaar mochten zich na het beëindigen van de bemiddeling problemen voordoen.