Voorbeeld onkostennota

 AantalEenheids-KostprijsKostprijsKostprijs
ofprijsonderzoekverslaggevingadministratie
Uitgevoerde opdrachtentijdprijsgesprekkenvragenlijsten
Opstellen brieven aanvaarding , uitnodigingen , uitstel1040
Inzage vonnis / stukken advocaten/stukken derden7070
Opmaken fiche3030
Coördinatie afspraken7
Inscannen vonnis + stukken advocaat e.a.55
Verstuurde mails10
Opmaken kostenstaat4040
Redigeren, uittypen voorlopig - & eindverslag7070
Aangetekende zendingen21530
Postz/tel/gebruik infrastructuur/opsturen verslagen5050
Opstellen eindbesluit voorlopig verslag85
Bespreken opmerkingen raadslieden85
Opstellen eindbesluit verslag85
Onderzoeken kinderen/gesprekken ouders
Gesprekken met één of beide ouders858585
Onderzoek kind858585
Psychiatrisch onderzoek513,08513,08
Contacten met externen + verslaggeving85
MDO met alle onderzoekers op diverse data1u4pp85320
SOG vader/moeder9595
SOG kind(eren)9595
PID vader/moeder125125