Depositphotos_56581693_s-2015De onderzoeken die ons worden toevertrouwd betreffen vaak kinderen die in zeer moeilijke omgevingsfactoren zijn opgegroeid vaak wordt er in die gevallen gesproken van een hechtingsstoornis.

Hechting is het verlangen, de behoefte van een kind om de nabijheid op te  zoeken van een of meerdere specifieke personen. Deze relatie biedt het kind veiligheid, geborgenheid en voldoening. Hechting speelt een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind en is essentieel voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Het helpt een kind om een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. De kinderen met een goede hechting blijken beter te kunnen omgaan met tegenslagen, hebben een beter gevoel van eigenwaarde, zijn sociaalvaardiger, weerbaarder, leergierig en minder angstig.

De Engelse kinderpsychiater Dr. Browly is degene die in de jaren 60 zijn aandacht richtte op hechting als belangrijke factor in een gezonde psychologische ontwikkeling van het kind.  Hij stelde dat een veilige affectieve band het jonge kind bescherming biedt en een  onveilige hechting de kans vergroot op ontsporingen.

Oorzaken van hechtingsproblematiek

 • afwijzing door de ouders
 • verwaarlozing en of mishandeling
 • niet reageerden op de behoeftes van het kind
 • voorgeschiedenis van de ouders zelf met emotionele tekorten
 • langdurige plaatsing, of ziekenhuisopname
 • afwezigheid van meestal de moeder
 • kinderen in de pleegzorg
 • adoptie

Hechting beschermt de psychische gezondheid, onthechting vormt een risico bij:

A. Kinderen

 • gedragsproblemen,
 • onkundig in sociale situaties
 • agressief gedrag
 • moeilijk te voorspellen gedrag
 • labiel, wisselend tussen verdrietig, boos en vriendelijk
 • soms vastklampend gedrag, ‘allemansvriendjes’
 • soms net het tegenovergestelde, weigeren van contact

B. volwassenen en adolescenten

 • contact- en relatiestoornissen,
 • aandachts- en leerstoornissen (ADHD),
 • drugsgebruik
 • depressiviteit
 • angst- en stemmingsstoornissen
 • borderline
 • anorexia
 • automutilatie

Onder hulpverleners is het laatste decennium dan ook de overtuiging gegroeid dat veilige hechting een cruciale factor is in een gezonde affectieve ontwikkeling  en dat stoornissen in die hechting kunnen leiden tot (ernstige) emotionele problematiek.

In Triangel worden deze kinderen onderzocht. Zeer veel belang wordt gehecht aan de nazorg. Deze kinderen  hebben een veilige  uitgangssituatie nodig . Als er in de thuissituatie veel stress en onrust is, kan een andere omgeving als rustpunt gelden.  We trachten zoveel als mogelijk in de omgeving van het kind volwassenen te motiveren  duidelijkheid, structuur en grenzen aan te bieden.  Soms is uithuisplaatsing echter noodzakelijk.