Voorbeeld onkostennota

TRIANGEL vzw, Rosekapellestraat 19 , 2150 Borsbeek  
aantaleenheids-
tijdprijs
opstellen brieven aanvaarding , uitnodigingen , uitstel10
inzage vonnis+ stukken advocaten70
opmaken fiche30
coordinatie afspraken7
inscannen vonnis + stukken advocaat5
mails10
opmaken kostenstaat35
redigeren, uittypen voorlopig verslag en eindverslag70
aangetekende zendingen15
postz/tel/gebruik infrastructuur/opsturen verslagen50
Opstellen eindbesluit voorlopig verslag80
Bepreken opmerkingen raadslieden80
Opstellen eindbesluit verslag80
Onderzoeken kinderen/gesprekken ouders/ bemiddelingen
80
80
80
80
80
80
Contacten met externen80
MDO met alle onderzoekers op diverse data80
PID vader125
PID moeder125
Sog kind over vader en moeder125
Sog kind over vader en moeder125
Sog vader95
Sog Moeder95